Промотур КОМПАС v17

Маршрут механической обработки "Корпус кондуктора"

Вінницький національний технічний університет
Інститут машинобудування та транспорту
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ КОРПУСА КОНДУКТОРА 08-26.КП.ТОТДСМ.99.ФД. Курсовий проект з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» (студент гр. 2 ІМт-09 А.І. Ольшевський, кер. к.т.н. О.В. Дерібо).
Розроблено технологічний процес механічної обробки заготовки корпуса кондуктора 08-26.КП.ТОТДСМ.99.ФД в умовах середньосерійного виробництва. Спроектована заготовка корпуса кондуктора (виливок в піщано-глинисті форми), розроблені маршрут механічної обробки і карта налагоджень для 010 ( вертикально фрезерна з ЧПК) операції.
В розрахунково-пояснювальній записці міститься інженерне обґрунтування всіх прийнятих рішень, 65 с. Ілюстр. 16. Табл. 25. Бібліогр. 39. Додат. 1. Графічна частина складає 4 аркуші креслень формату А1.

Состав: Карта налагоджень. Корпус кондуктора заготовка. Маршрут. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13 SP2

Каталог / Машиностроение и механика / Маршрут механической обработки "Корпус кондуктора"

Просмотр файлов
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/desktop.ini
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗМІРІВ НА МЕХАНІЧНУ ОБРОБКУ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ (А).docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХІДНОЇ ЗАГОТОВКИ (А).docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ (А).docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ РОЗРОБКА МАРШРУТУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ (А).docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$ РОЗРОБКА МАРШРУТУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/~$4 РОЗРОБКА ВАРІАНТІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ (А).docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/АНОТАЦІЯ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/ВСТУП.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Записка.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/ЗМІСТ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Маршрут остаточний000.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Маршрут остаточний000.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/desktop.ini
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Карта налагоджень.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Карта налагоджень.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Корпус кондуктора заготовка.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Корпус кондуктора заготовка.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Корпус кондуктора.cdw.bak.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Корпус кондуктора.cdw.bak.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Маршрут остаточний000.cdw.bak.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень/Маршрут остаточний000.cdw.bak.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ/Технічні креслення Деталь, Заготовка, Маршрут, Карта налагоджень
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

  • Чертежей с такой же меткой нет
  • НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

    ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ