Промотур КОМПАС v17

Фреза червячная с механическим креплением зубьев (m=30)

3D модель фрезы червячной с модулем 30, со вставными режущими пластинами. Фреза используется для нарезания зубчатых колес с большими модулями.

Состав: 3D Сборка Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Каталог / Машиностроение и механика / Оборудование / Режущий, станочный инструмент / Фреза червячная с механическим креплением зубьев (m=30)

Просмотр файлов
для чертежа корпуса.m3d
Заготовка на зуб.m3d
Корпус.m3d
Фреза червячная m=30 с мех.крепление зубьев (ФР23-1265).a3d
Прижим.m3d
Болт прижимной.m3d
Болт.m3d
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

284513-vms-Bezyimyannyiy.png

Рейтинг: 40

Софт: КОМПАС-3D 15.1

Состав: 1 Загальні відомості Черв'ячні модульні фрези призначені для нарізування циліндричних евольвент них зубчастих коліс зовнішнього зачеплення з прямими і гвинто¬вими зубцями. Крім того вони застосовуються для нарізування черв'ячних коліс і зубчастих секторів. Черв'ячна фреза являє собою перетворений у різальний інструмент чер¬в'як, у якого для утворення різальних кромок, прорізані стружкові канавки й загітовані. Черв’як, на основі якого проектується фреза і потім перетворюється в рі¬зальний інструмент, називають основним. Він характеризується типом гвинтової поверхні. Для основних черв'яків застосовують так звані лінійча¬ті гвинтові поверхні, тобто поверхні, утворені гвинтовим рухом прямої лі¬нії (Архімедова, конволютна, евольвента). Різальні кромки черв'ячних фрез при цьому розташовуються на поверхні архімедових, конволюгних чи евольвентних черв'яків. Теоретично правильне зачеплення з евольвентним колесом забезпечує тільки евольвентний черв'як, тобто черв'як, гвинтова поверхня якого утво¬рена гвинтовим рухом прямої лінії, що не перерізає вісь обертання і відда¬леної від неї на постійну відстань, дорівнюючу радіусу основного циліндру. 2 Типи черв'ячних модульних фрез У залежності від конструкції, призначення і точності виготовлення роз¬різняють три тиші і чотири класи точності фрез: тип 1 - фрези цільні прецизійні модулів 1-10 мм класу точності АА для коліс 7-го ступеня точності; тип 2 - фрези цільні модулів 1-10 мм класів точності А, В, С, D для коліс відповідно 8, 9, 10, 11 ступеня точності; модулів 11-14 мм класів точ¬ності АА, А, В, С, D; модулів 16-20 мм класів точності АА й А: тип 3 - фрези збірні класів точності А, В, С, D модулів 8-25 мм для коліс відповідно 8, 9, 10 ступеня точності.

0  0 261
Проектирование червячной фрезы

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ