Промотур КОМПАС v17

Механизация технологического процеса выращивания и уборки гороха с усовершенсвованием опрыскивателя ОПВ-2000

Житомирский национальный агроэкологический университет
Кафедра процесы, машины и оборудование
Дипломный проект
на тему "Механізація технологічного процесу вирощування та збирання гороху з удосконаленням оприскувача ОПВ-2000"
Житомир 2012

Реферат
Основна частина дипломного проекту (без списку використаної літератури і додатків) викладена на 87 сторінках пояснювальної записки та 10 аркушах графічної частини.
Пояснювальна записка складається із вступу, 7 розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури і додатків.
Перший розділ містить коротку виробничу характеристику господарства з описанням природно кліматичних умов.
В другому розділі описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху.
В третьому розділі приведена конструкторська доробка і розрахунок деталей і вузлів обприскувача ОПВ-2000.
В четвертому розділі описані вимоги охорони праці при вирощуванні гороху.
В п’ятому розділі ми дали оцінку стійкості МТП і ПЕК до впливу високих температур.
В шостому розділі приведено економічний розрахунок ефективності впровадження технології.
В сьомому розділі коротко описана екологічна експертиза проекту.
Ключові слова: горох, технологія, обприскувач, агрегат, ґрунт, поле.

Состав: Пояснювальна записка. Креслення: Аналіз господарської діяльності, Технологічна карта на вирощування і збирання гороху, Операційна карта на посів гороху, Техніко-економічні показники, Обприскувач. Загальний вигляд, Розпилюючий пристрій (СК), Деталювання Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 12

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация технологического процеса выращивания и уборки гороха с усовершенсвованием опрыскивателя ОПВ-2000

Просмотр файлов
м.р.6/Обприскувач 1.cdw
м.р.6/Обприскувач 2.cdw
м.р.6/Пояснювальна записка.doc
м.р.6/Технолог_чна карта на виробництво гороху.doc
м.р.6/Чертежи/Анал_з господарської д_яльност_ господарства.jpg
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Thumbs.db
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Вал.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Втулка кулькова.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Втулка.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Диск.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Кожух.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Нак_нечник.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка/Скоба.cdw
м.р.6/Чертежи/Оприскувач ОПВ-2000. Загальний вигляд.cdw
м.р.6/Чертежи/Оприскувач ОПВ-2000. Загальний вид.cdw
м.р.6/Чертежи/Охр. труда/Thumbs.db
м.р.6/Чертежи/Охр. труда/Палець.cdw
м.р.6/Чертежи/Охр. труда/Пластина.cdw
м.р.6/Чертежи/Охр. труда/Пристр_й запоб_гаючий руху трактора при в_дкритих дверцятах.cdw
м.р.6/Чертежи/Охр. труда/Пружина.cdw
м.р.6/Чертежи/Розпилюючий пристр_й.cdw
м.р.6/Чертежи/Схема класиф_кац_ї обприскувач_в.cdw
м.р.6/Чертежи/Техн_ко економ_чн_ показники.cdw
м.р.6/Чертежи/Технолог_чна карта.cdw
м.р.6/Чертежи/Деталировка
м.р.6/Чертежи/Охр. труда
м.р.6/Чертежи
м.р.6
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ