Промотур КОМПАС v17

Комплексная механизация откормочной фермы КРС

ОГНАУ
каф МЖЕФ
Одесса 2013

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………........ 7
Розділ 1 Характеристика підприємства.………………………………….. 9
1.1 Коротка характеристика підприємства …………………… 9
1.2 Природно-кліматичні умови ………………………………. 9
1.3 Характеристика рослинництва………………….………... 10
1.4 Характеристика тваринництва…………………………… 14
1.5 Перспективний план розвитку товариства…………….. 19
1.6
Аналіз можливостей у досягненні запланованих показ-ників……………………………………………………….
20
1.7 Вибір та обґрунтування теми дипломної роботи……… 21
1.8 Висновки та пропози-ції………………………………... 21
Розділ 2 Розробка проектуємої ферми ……………………………………. 22
2.1 Визначення поголів’я тварин на фермі ………………….. 22
2.2 Обґрунтування системи і способу утримання тварин.. 22
2.3 Розрахунок необхідної кількості основних приміщень 23
2.4 Обґрунтування раціону годівлі кожної виробничої групи і технології підготовки кормів до згодовування………..
20
2.5 Визначення необхідної кількості складських та
допоміжних будівель і споруд……………………………..
25
2.6 Висновки …………………………………………..……… 30
Розділ 3 Комплексна механізація виробничих проце-сів…………...…… 31
3.1 Приготування і роздавання кормів ……………………… 31
3.2 Підтримання мікроклімату 34
3.3 Водопостачання та напування ………………………. 35
3.4 Видалення гною…………………………………………… 36
3.6 Висновки…………………………………………………….. 36
Розділ 4 Проектування генерального плану……………………………… 38
4.1 Розробка генерального плану……………………………. 38
4.2 Виснов-ки………………………………………………….. 41
Розділ 5 Організація робіт на фермі………………………………………. 42
5.1 Форма організації праці персона-лу……………………... 42
5.2 Склад і чисельність персоналу та розподіл обов’язків... 42
5.3 Розпорядок дня на фермі…………………………………. 43
5.4 Висновки…………………………………………………… 44
Розділ 6 Охорона праці…………………………………………………….. 45
Розділ 7 Розробка технологічної кар-ти………………………………….. 54
7.1 Вихідні дані до розробки карти…………………………. 54
7.2 технологічна частина карти……………………………. 54
7.3 Інженерна частина карти………………………………….. 55
7.4 Економічна частина карти……………………………….. 58
7.5
Визначення шляхів зниження собівартості
продукції на фермі…………………………………………
60
7.6 Шляхи подальшого зниження собівартості продукції на фер-мі……………………………………………………….
60
Розділ 8 Економічна оцінка проекту…………………………………… 62
Висновки……………………………………………………………………….. 67
Бібліографічний список……………………………………………………….. 68

Состав: Пояснительная записка (ПС), Генплан фермы (ГП), Техсхема (ТС), БЖД, Економика (ЕК), Техкарта (ТК) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Комплексная механизация откормочной фермы КРС

Просмотр файлов
2_раздел.doc
3_раздел.doc
4_раздел.doc
5_раздел.doc
6_раздел1.doc
7 раздел.docx
8 розділ.docx
висновки.doc
вступ.doc
зміст.doc
літ.doc
Креслення/Анал_з процес_в виникнення травмонебезпечних _ авар_йних.cdw
Креслення/ЕП.cdw
Креслення/Тех схема.cdw
Креслення/техкарта.cdw
Креслення/Чертеж ген плана.cdw
1_раздел.doc
Креслення
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ