Промотур КОМПАС v17

Усовершенствование ремонтных работ с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, кафедра надежности и ремонта машин, усовершенствование технологии ремонта автомобилей с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263, 2010

Зміст

Вступ............................................................................................................................6
1. Аналіз господарської діяльності ЗАТ „АТП 11263”..............................................9
1.1. коротка історична довідка про підприємст-во..............................................9
1.2. Аналіз матеріально – технічної бази підприємст-ва...................................12
1.3. Аналіз існуючої технології ремонту рухомого складу підприємст-ва........13
1.4. Аналіз організації роботи ремонтної майстер-ні.........................................14
1.5. Основні висновки та задачі проек-ту..........................................................15
2. Обґрунтування програми ремонтно – обслуговуючих робіт і заходи по удо-сконаленню організації та технології ремонтно – обслуговуючих дій.........................17
2.1.Заходи по удосконаленню технології ремонтно – обслуговуючих дій......17
2.2. Методика та розрахунки програми ремон-ту.............................................19
2.3. Розрахунок загальної трудомісткості ремонтних ро-біт.............................25
2.4.Визначення чисельності робочих та формування штату майстер-ні........28
2.5. Вдосконалення технологічного процесу ремонту агрегатів паливної апарату-ри.........................................................................................................................32
2.6. Розрахунок дільниці з ремонту агрегатів паливної апарату-ри.................40
2.7. Розрахунок площі відділення майстер-ні....................................................45
3. Розробка конструкції пристрою для притирки плунжерних пар паливних на-со-сів...............................................................................................................................47
3.1.Призначення та область застосування при-строю......................................47
3.2. Огляд аналогічних конструкцій та прийнятих рі-шень.............................48
3.3. Принцип дії розробленої конструк-ції........................................................49
3.4. Розрахунки, підтверджуючі працездатність конструк-ції..........................50
3.5. Уніфікація конструкції і нормалізаційна оцін-ка......................................59
4. Охорона пра-ці.......................................................................................................60
4.1. Охорона праці при проведенні робіт на дільни-ці.....................................60
5. Техніко-економічні показники відділення з ремонту агрегатів паливної апа-ратури ...............................................................................................................................64
Основні висновки та рекоменда-ції............................................................................73
Бібліографічний спи-сок.............................................................................................75
Додат-ки.......................................................................................................................77

Состав: ПЗ, 5 чертежей 1. схема тех процеса, 2. планировка участка ремонта топливной апаратуры, 3. структурная схема разборки секции топливного насоса ЯМЗ. 4 стенд для притирки плунжера к гильзе, 5 деталировка (6 деталей). спецификации Язык документа

Софт: AutoCAD 12

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Усовершенствование ремонтных работ с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263

Просмотр файлов
дп по топливной/1.DOC
дп по топливной/2.DOC
дп по топливной/3.DOC
дп по топливной/4.DOC
дп по топливной/5.DOC
дп по топливной/~$1.DOC
дп по топливной/ведомость.DOC
дп по топливной/висн.DOC
дп по топливной/вст.DOC
дп по топливной/графіка/graphic11.lyt
дп по топливной/графіка/зборочный2/Вал складалбне креслення.cdw
дп по топливной/графіка/зборочный2/Вал.cdw
дп по топливной/графіка/зборочный2/Конусна оправа.cdw
дп по топливной/графіка/зборочный2/Маховик.cdw
дп по топливной/графіка/зборочный2/Притир.cdw
дп по топливной/графіка/зборочный2/шайба.cdw
дп по топливной/графіка/планування2.dwg
дп по топливной/графіка/стенд.cdw
дп по топливной/графіка/струк.сх.2.dwg
дп по топливной/графіка/схем2а.dwg
дп по топливной/ДОПОВІДЬ.doc
дп по топливной/зм.DOC
дп по топливной/літ.DOC
дп по топливной/реферат.doc
дп по топливной/специф 2.DOC
дп по топливной/Специфікація.DOC
дп по топливной/Титулка на диплом (НРМТМ).doc
дп по топливной/графіка/зборочный2
дп по топливной/графіка
дп по топливной
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ